Контакти

Контакти

Екипът ни работи в областта на трудовата медицина, като има амбицията да въведе нови методи и по-голяма ефективност в организацията на работа, оценката на риска на работното място и прiложението на трудовото законодателство.

Възползвайте се от възможността да имате фирмено електронно досие, което ще поддържа фирмените Ви документи актуални и винаги налични през интернет или дори мобилен телефон.

 

Марта Димитрова - Управител

тел: +359878740604 

office@yodi1.com

 

Д-р Йорданка Златева - Ръководител

тел: +359878505065

yzlteva@yodi1.com

 

Инж. Жанет Букова - Експерт по безопасност

тел: +359879656639

jbukova@yodi1.com